top of page

Ved å utdanne deg i DNKF`s anbefalte studier sikrer du deg god etikk, bred faglighet, personlig utvikling og profesjonalitet. 

Utdanning

I Norge er vi så heldige å ha et stort og variert tilbud innen for faget Kinesiologi. 

Ønsker du å utdanne deg innenfor Kinesiologi, har du mulighet til å studere hos kompetente instruktører mange steder i Norge. 

Kinesiologi er et stort fag, og DNKF har i mange år arbeidet for å finne frem til medlemskategorier og studieretninger som sikrer kvalitet, oversikt og faglig bredde.

Ved å utdanne deg i DNKF`s anbefalte studier sikrer du deg god etikk, bred faglighet, personlig utvikling og profesjonalitet. Det finnes flere retninger og ulike nivåer. Vi anbefaler å fullføre alle nivåene opp til Profesjonell Kinesiolog, for å ha nok faglig bredde og kunnskap til å jobbe med klienter i ulike aldre, og med ulike utfordringer.

Utdanningsmoduler

Touch For Health

Touch for Health er kunnskap om muskler, følelser, meridianer, 5element, lymfesystemet, blodomløp,stressmestring, kost, og hvordan dette alt henger sammen.

Hjernen

Et videregående profesjonelt kurs som omhandler å ta vare på og vedlikeholde Vår Største Ressurs». På kursene lærer du om energi tilførselen gjennom sentralmeridianen, hjernens hoved muskel og NV- og NL-punkter, du lærer videre om hjernen og er med på å undersøke de ulike hjerneområdene og deres funksjoner. I det siste kurset lærer du om hjernens kommunikasjonssystem med nevroner, nevrotransmittere og nerveimpulser.

Neuro Training

Neuro Training har en kursrekke fra nybegynner til ferdig utdannet Kinesiolog. Det som skiller Neuro Training fra andre modeller, er ydmykheten til å integrere stor, variert kunnskap i en og samme arbeidsmodell.

 

Pedagogisk Kinesiologi

Dette er et begynnerkurs i kinesiologi. Grunnkurs hvor vi tar for oss lett muskeltesting, noen grunnleggende tester og systematikken i ei energibalansering; dessuten litt historikk, etikk og noen enkle energiøvelser. 

Three in One Concept

En av kinesiologiretningene som er utbredt i hele verden. Grunnlagt og utviklet av Gordon Stokes og Daniel Whiteside.

Det er 11 moduler, hvor du etter å ha fullført alle 11 blir Three in One Concepts facilitator. Per i dag (mai 2017) undervises de første 7 modulene av norsk instruktør.

Fag Krav 

For å få sertifisert, praktiserende eller profesjonell medlemskap har foreningen følgende tilleggs fag krav:

  • 30sp med anatomi/fysiologi/patologi (eller tilsvarende)

  • 30sp psykologi

  • 30sp pedagogikk

 I tillegg skal våre medlemmer har gjennomført VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn

Kontakt oss

Har du  spørsmål om utdanning, vennligst benytt kontaktskjema nedenfor. 

  • Facebook
Takk for din henvendelse!
bottom of page