top of page

Kinesiologi er kunsten å balansere energisystemet for i den hensikt å bedre individets livskvalitet på det fysiske, mentale og emosjonelle området.

Kinesiologi

kinweb.jpg

Hva er Kinesiologi?

Kinesiologi er en metode hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. Det vi ønsker å skape er mental, fysisk og emosjonell balanse.

Alt vi opplever i livet huskes og lagres i kropp og hode. Ved å bruke muskeltesting hjelper kinesiologen deg med å få tilgang på det som du har glemt, men som ligger lagret i underbevisstheten, bevisstheten, og kroppsbevisstheten. Huset ditt blir mer trivelig å bo i når du rydder ut rotet av kjelleren. Når du får rydder i det som stresser deg underbevisst, vil du kunne oppleve mer livsglede og mer energi. Dette kan kinesiologi hjelpe med.

 

Kinesiologi er en måte å gjenopprette grunnleggende god helse.

Hvem har nytte av Kinesiologi?

Kinesiologi som metode passer for alle, uansett alder, kjønn. Det er en behandlingsmetode som går inn på den enkeltes livserfaringer og hvordan det har formet livet og helsen

Kinesiologi behandler ikke diagnoser, men årsaken til symptomene man opplever samt selve opplevelsen av å leve med  symptomene. Selv om disse tilsynelatende kan være like fra person til person og dermed danne en diagnose, er årsaken unik for den enkelte.  Arv,miljø, oppvekstvilkår, sosialt liv, familieforhold, kosthold, aktivitetsnivå og livskvalitet er alle temaer som er med på å forme helsetilstanden.

Er du klar for å gi slipp på ditt stress?

Image by Helena Lopes
bottom of page