top of page
Anker 1
Anker 2

Kinesiologi er kunsten å balansere energisystemet for i den hensikt å bedre individets livskvalitet på det fysiske, mentale og emosjonelle området.

Hva er Kinesiologi? 

HVA ER KINESIOLOGI?

 

Kinesiologi betyr læren om bevegelse og en kinesiolog benytter testing av muskelresponsen for å få tilgang til kroppens feedback system. Dette systemet er et naturlig kommunikasjonssystem  mellom hjerne og kropp og innebærer både positiv og negativ feedback. Positiv feedback opprettholder en tilstand, negativ feedback skaper en endring i en tilstand og på den måten opprettholdes balansen i kroppen.

 

Når indre stress bygger seg opp i kroppen relatert til livets utfordringer, kan dette feedback systemet komme ut av balanse og skape uønskede symptomer som gir kroppslige, følelsesmessige, tankemessige og energimessige utfordringer.

Gjennom å teste muskelresponsen i henhold til kontekster i klientens liv, vil den spesifikke responsen i feedback systemet vise seg, hvor stresset har bygd seg opp og hva som trengs for å løse opp i stresset for å skape nye og bedre nevrologiske løsninger.

 

Ved hjelp av muskeltesting, enten av en indikatrmuskel eller ved testing av spesifikke muskler og muskelgrupper, får man direkte tilgang til informasjon i det ubevisste sinn som påvirker helsetilstanden og livskvaliteten til den enkelte.

 

Kinesiologi er en ikke invasiv metode som skaper balanse i indre stress som hindrer kroppens egen restitusjons-evne til å fungere optimalt. Faget kinesiologi omfatter både Østens mange-tusenårige kunnskap om bl a energiflyten i kroppen, meridianer og chakraer - og vestens kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, bio-mekanikk, nevrologi og psykologi. Metoden ble utviklet på 1960 tallet av kiroptaktoren George Godheart, som oppdaget at gamle minner og følelser ble frigjort gjennom manipulering av muskler hos klientene. Systemet ble i første omgang tilbudt helsevesenet som et supplement til tradisjonell behandling, men ble avvist og arbeidet med å utforske hvordan kropp og sinn henger sammen og hvordan den naturlige bio-feedbacken kan gi verdifull informasjon om årsakene til symptomer, fortsatte utenfor de tradisjonelle behandlingsmetoder.

 

George Goodhearts banebrytende arbeid ble videreført av andre og kinesiologi har nå mange retninger.

 

 

HVEM KAN BRUKE KINESIOLOGI?

 

Kinesiologi som metode passer for alle, uansett alder, kjønn eller helsetilstand. Det er i utgangspunktet en skånsom metode som følger den enkeltes fysiske, mentale, emosjonelle og energetiske tilstand basert på genetisk mønster, livshistorie og erfaringer. Det er en metode som ser kroppen som en helhet, der alt henger sammen med alt og avgjør den enkeltes livskvalitet.

 

En kinesiolog behandler ikke sykdom eller setter en diagnose, men søker etter årsaken til symptomene man har, samt jobber med selve opplevelsen av å leve med symptomene. Og selv om symptomene kan være tilnærmet like fra person til person og derfor danner en diagnose, er årsaken til diagnosen unik for den enkelte.

 

Arv, miljø, oppvekstvilkår, sosialt liv, familieforhold, kosthold, livskvalitet og aktivitetsnivå er temaer som er med på å forme helsetilstanden. Ethvert menneske bærer på en livshistorie som påvirker helsen på godt og vondt. Hvordan man forstår sin historie og lever med sin historie gjenspeiler seg i kroppen kjemiske og nevrologiske aktivitet. Gjennom å balansere indre stress som hindrer den naturlige flyten av energi i kroppen, legges det til rette for endrede indre responser som gjenoppretter god helse.

 

Korreksjonsmetoder brukt i kinesiologi er bl a å korrrigere:

 

–        Spinal-refleks systemet.

–        Nevro-emosjonelt system.

–        Nevro-lymfatisk system

–        Nevro-vaskulært system

–        Akupunktur-punkter

–        Meridian energi flyt-

–        Muskel-skjelett palpitasjon

–        Emosjonelt stress frigjøring.

–        Blomster essenser og homeopatiske remedier.

–        Ernæring

–        Livsstilsendringer,

 

Kinesiologi fremmer forbedring av hele ditt væren, ved å fjerne indre stress kan man få tilgang til nye løsninger, nå nye personlige mål eller tilrettelegge og forbedre ethvert aspekt av livet.

 

VIRKER KINESIOLOGI?

 

Resultatene av kinesiologiske balanseringer har vist seg å være dyptgripende og varig endrende og

forskning på muskeltestingen har vist en overraskende nøyaktighet.

 

Et forsøk publisert i PubMed, der målet var å undersøke nøyaktigheten ved muskeltesting, viser en riktighet på 98 % og konstaterer at kinesiologisk muskeltesting er et pålitelig testredskap.

 

Det har blitt utført flere forsøk der målet var å undersøke forskjellen i verdier av muskeltesting mellom riktige og falske utsagn som refererte til den enkelte personlig. En signifikant forskjell i muskelresponsen ble funnet mellom riktige og falske utsagn-

 

En pilot-studie, der man testet personer med hyperallergi for mat, ble 21 forskjellige matvarer  testet av kinesiolog, med muskeltesting. Etterfølgende serumtester bekreftet resultatet av muskeltestingen med 90,5%

 

Et randomisert, dobbeltblind forsøk tok for seg intens emosjonell opphisselse knyttet til fobi, der muskeltesting ble benyttet for å finne hvilke spinal-segmenter som var forbundet med hvilke følelse.

Konklusjon: Spinal manipulasjon reduserte betydelig frykten for fobien og følelsene relatert til segmentet.

 

Diverse Linker

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11065332

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10069623

http://drannejensen.com/PDF/publications/Jensen%20-%20The%20accuracy%20of%20MRT%20-%20BMC%20CAM%2011-2016.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10069623

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9436145

bottom of page