top of page
Practising Yoga by the Sea_edited.jpg

Hjernen

One Brain

Kathie Guhl startet sin praksis i 1988 og har siden det arbeidet innen feltet «energy kinesiology.» Hun har i samarbeid med barnepsykologer, nevrologer og ledende innen energy kinesiology utarbeidet balanseringsteknikker til arbeid med dysleksi og lærevansker. Hun har også arbeidet spesielt med traumer i forbindelse med omsorgssvikt og barnemishandling.

 

Guhl er grunnlegger av «Bridges Kinesiology» og har også vært med på å grunnlegge «The BrainWave Organization.» Hun tok selv sin utdanning ved «Institute of Applied Physiology» i Arizona og «Three In One Concepts» i California og har vært instruktør i begge disse modulene.

 

Hun har også utarbeidet fjorten originale moduler innen feltet «energy kinesiology» og har undervist i Australia, Belgia, Canada, Danmark, Tyskland, Nederland, Norge og USA. For tiden kombinerer hun arbeidet i privat praksis i USA undervisning i USA og Europa.

 

KathieGuhl.jpg

Kathie Guhl

Grunnlegger av Bridges Kinesiology

Utdanningsmoduler

Hjernen 1 – Brain One, 32timer


På dette kurset lærer du om grunnleggende hjerneanatomi og -fysiologi, høyre/venstre hjernehalvdel, hjernebjelken, språksentrene i hjernen, kamp eller flukt og avanserte «stacking»-teknikker». Her introduseres også «hjernefølelser» og «hjerneessenser».  

Hjernen 2 – (Brain Two), 32 timer    

 
På dette kurset lærer du mer om hjernen og i denne delen fokuserer vi mest på hjernestammen («krypdyrhjernen»), med bl.a. den forlengede marg, lillehjernen, hypothalamus, thalamus og hypofysen, i tillegg til øyet og synssansen.

Hjernen 3 – Brain Three, 32 timer


På dette kurset lærer du om det limbiske system, med bl.a. hippocampus, septum og amygdala, og modulen har mye fokus på hukommelse og emosjoner. I tillegg behandles de motoriske og sensoriske barkområdene, samt øre, hørsel og balanse.

bottom of page