top of page
Anker 1
Practising Yoga by the Sea_edited.jpg

Pedagogisk Kinesiologi 1

Læren om bevegelse

Pedagogisk Kinesiologi 1  (Annemarie Goldschmidt) Selve kurset er på 25 timer. 

I tillegg er det en skriftlig prøve og en obligatorisk 5-timers veiledet praktisk trening etter kurset.                                    Kurset er oppbygd med teori, demonstrasjon og praktisk arbeid.

 

Teorien vil lære deg noe om:

 • Mål, formål, verdier og etikk

 • Hjernen og hjernens funksjon

 • Stress og distress

 • Sansesystemene i kroppen

 • Kroppens evne til å huske

 • Energibegrepet

 • Atferdsbarometeret

 

Kinesiologiens verktøy, muskeltesting, blir gjennomgått, demonstrert og trent på i praksis.

Du lærer å bruke

 • Innledende tester.

 • Finne og sette "caser/hendelser" i pauselås.

 • Teste for "Caser/hendelser" tilbake i tid.

 • Kursbevis utdeles når alle delene er gjennomført og godkjent.

 • Kurset er også godkjent som forkunnskap for Kathie Guhls kursserie om Hjernen.

bottom of page