top of page
Anker 1
Anker 2

Sertifisert Kinesiolog 

Med og uten Forsikring

 

Priser

  • Medlemskap med ansvarsforsikring: Kr 1 900 pr år

  • Medlemskap uten ansvarsforsikring: Kr 1 450 pr år

Medlemsvilkår

  • Det er 2 alternativer å velge mellom når det gjelder krav til utdannelse: 

Alternativ 1: 
Kinesiologifag 600 timer

Vilkår:

  • 600 timer Kinesiologiundervisning

  • 100 praksis timer

*Krav til Kinesiologiutdanning: 

DNKF har som en del av kvalitetssikringsarbeidet, utarbeidet retningslinjer til skoler som ønsker å bli godkjent av DNKF. Disse retningslinjene inneholder bl.a. etikk, profesjonalitet, respekt og ydmykhet. Internasjonalt sertifiserte instruktører er anbefalte fra DNKF. Eksempler på skoler og studiesteder som er godkjent er: Touch for Health (IKC), Neuro-Training og College of Neuro-Training, Three in One Concepts, Hjernen serien til Kathie Guhl, Organsystemene (Master Mind Body) til Marianne Henne, SIPS, PKP osv.

*Praksistimer: 

Praksistimer kan bli signert av den gjeldende sertifiserte instruktøren, om det foregår under veiledning. Om praksistimene gjøres som «selvstudie» kan man fylle ut praksisskjema fra DNKF (inneholder dato, sted og signatur av klient). Timene inneholder ulike klienter med ulike aldre og utfordringer. Det er ikke spesifisert konkret fordelt antall, men jo flere ulike jo bedre.

Sertifisert Kinesiolog via College of Neuro-Training

Vilkår:

  • Gjennomføre nivå 2 i College of Neuro-Training: “Diploma of Neuro-Training”

  • Bestå både praktise, muntlig og skriftlige prøver.

  • Delta på all undervisning og praksisdager, og levere alle innleveringsoppgaver underveis

Fagkrav DNKF

Våre medlemmer kan velge et minimum av alternativene under:

* 30sp med antomi/fysiologi/patologi (eller tilsvarende)

* 30sp psykologi

* 30sp pedagogikk

 I tillegg skal våre medlemmer har gjennomført VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn)

bottom of page