top of page

Trygghet når det uforutsette skjer

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring 

  • Forsikringen dekker også utøvelse av annet relevant yrke innen alternativ medisin som medlemmet utøver etter formell utdannelse dokumentert overfor DNKF.

  • Forsikringen til instruktørene dekker også studentmedlemmene når disse arbeider med klienter under tilsyn av internasjonalt godkjente instruktører som også er medlem av DNKF.

  • Forsikringen omfatter også kontoransvar.

Spa seng
bottom of page