top of page
Anker 1
Anker 2

Praktiserende Kinesiolog 

Med og uten Forsikring

 

Priser

 • Medlemskap med ansvarsforsikring: Kr 1 900 pr år

 • Medlemskap uten ansvarsforsikring: Kr 1 450 pr år

En Praktiserende kinesiolog skal kunne:

 • Foreta en hel behandling som inkluderer et mål, tema eller en gjeldende utfordring hos klienten.

 • Vite forskjell på spesifikk muskelrespons og indikatormuskel.

 • Bruke krets som arbeidsredskap

 • Kunnskap om ulike metoder, for følelsesmessige, mentale, og fysiske utfordringer

 • Ivareta og behandle en klient med respekt og ydmykhet.

 • Avbalansere undertrykkelse og tidsrammer

 • Teste og avbalansere 14 ulike muskler.

Vurderingen av studentenes kunnskap og kompetanse foretas ved fortløpende evalueringer i løpet av utdanningen, aktiv deltagelse i løpet av praksistimer med veiledning, samt planlagte skriftlige, muntlige og praktiske evalueringer innenfor hver kinesiologiretning. Instruktøren veileder alle praktiske øvelser og leder studentenes oppmerksomhet mot klientens prosesser.

 

Medlemskategorien gir mulighet for å registrere seg i Register for utøver for Alternativ Behandler i Brønnøysundregistere

Medlemsvillkår

Det er 2 alternativer å velge mellom når det gjelder krav til utdannelse: 

Alternativ 1: 
Kinesiologifag 300 timer

Vilkår:

 • 300 timer Kinesiologiundervisning

 • 100 praksis timer

*Krav til Kinesiologiutdanning: 

DNKF har som en del av kvalitetssikringsarbeidet, utarbeidet retningslinjer til skoler som ønsker å bli godkjent av DNKF. Disse retningslinjene inneholder bl.a. etikk, profesjonalitet, respekt og ydmykhet. Internasjonalt sertifiserte instruktører er anbefalte fra DNKF. Eksempler på skoler og studiesteder som er godkjent er: Touch for Health (IKC), Neuro-Training og College of Neuro-Training, Three in One Concepts, Hjernen serien til Kathie Guhl, Organsystemene (Master Mind Body) til Marianne Henne, SIPS, PKP osv.

*Praksistimer: 

Praksistimer kan bli signert av den gjeldende sertifiserte instruktøren, om det foregår under veiledning. Om praksistimene gjøres som «selvstudie» kan man fylle ut praksisskjema fra DNKF (inneholder dato, sted og signatur av klient). Timene inneholder ulike klienter med ulike aldre og utfordringer. Det er ikke spesifisert konkret fordelt antall, men jo flere ulike jo bedre.

Sertifisert Kinesiolog via College of Neuro-Training

Vilkår:

 • Gjennomføre nivå 1 i College of Neuro-Training: “Diploma of Neuro-Training”

 • Bestå både praktise, muntlig og skriftlige prøver.

 • Delta på all undervisning og praksisdager, og levere alle innleveringsoppgaver underveis

College of Neuro-Training har campus i Grimstad, Italia, Spania, Australia

Fagkrav DNKF

Våre medlemmer kan velge et minimum av alternativene under:

* 30sp med antomi/fysiologi/patologi (eller tilsvarende)

* 30sp psykologi

* 30sp pedagogikk

 I tillegg skal våre medlemmer har gjennomført VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn)

bottom of page