top of page
Steinar Hanson
Steinar Hanson

TFHF

Firmanavn: 
Nettside: 
Navn:
Steinar Hanson
Epost:
Telefonnr:

98002484

Adresse:
Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss
Fylke:
Medlemskap:
Østfold
TFHF
Overskrift 6
Epost:
Telefonnr:
Overskrift 6


 

  • Pro og ProF Profesjonelle Kinesiologer (har minimum 1000 undervisningstimer)​

  • Pra og PraF Praktiserende Kinesiologer (har minimum 600 undervisningstimer),​

  • Stu og StuF Studentmedlemmer (fra 1- 340 undervisningstimer), kinesiolog under utdannelse,som trener på klienter. 

  • TFHF og TFH Touch for Health utdanning i kurs 1-5.

Medlemmer i kategorier som ender på F er forsikret gjennom DNKFs kollektive ansvarsforsikring.

 

De utøvende Kinesiologer er delt opp i fire kategorier:
bottom of page